نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب شما عظيم تر از آن هستيد كه مي انديشيدجلد3

تومان 11,500

كتاب شما عظيم تر از آن هستيد كه مي انديشيدجلد3،

تاليف مسعود لعلي،انتشارات بهار سبز

مشكلات را شكلات كنيد

90 داستان كوتاه براي ايجاد روحيه اميد ؛خود باوري ومبارزه طلبي در لحظات دشوار  وتنگناهاي زندگي

مشكلات انسانهاي بزرگ را متعالي وانسانهاي كوچك را متلاشي مي كند

شيو هاي كه استاد  مسعود لعلي در آثارش ودر مجموعه كتابهاي ،شما عظيمتر از آني هستيد كه مي انديشيد ،استفاده كرده اند ،بر مبناي روايتگري داستاني و از روش قصه  براي انتقال مفاهيم به خوانندگان سود جسته اند.

وي بنيانگذار روش قصه درماني در ايران است.

اين كتاب در مورد يكي از بزرگترين زيبايي ها يي هايي است كه زشت جلوه گر شده است ." زيبايي مشكلات"

اصولا ما آدمها از هر گونه سختي ومشكلي ودردسري بيزاريم  وباشنيدن كلمه " سختي "منزجر ونگران مي شويم.

اين مساله خود منعكس كننده  نگاه ونگرش ما به واقعيت "مشكلات" است 

ما اغلب مشكلات  وسختي ها را به دو گونه تعبير وتفسير  وتوجيه مي كنيم:

1- بد شانسي وبد اقبالي

2-كيفر گناهان واعمال ناشايست

هدف من در اين كتاب اين است كه چهره واقعي واصيل وارزشهاي نهفته در مشكلات وبحرانها را به شما نشان بدهم .

بار ديگر لباس زيبايي بر مشكلات بپوشانم ،به صورتي كه اين تغيير نگرش باعث شود با آغوشي باز به استقبال اين موهبت بزرگ الهي برويد وبجاي آه وناله وشكايت خرد مندانه در صدد حل آنها برآييد واز آنها سود جوييد.

 • كتاب شما عظيم تر از آن هستيد كه مي انديشيدجلد3،تاليف مسعود لعلي،انتشارات بهار سبز
 • 978-964-91414-0-4
 • موفقيت
 • موفقيت
 • مسعود لعلي
 • بهارسبز
 • رقعي
 • شوميز
 • 1394
 • سي ودوم
 • 216
 • فارسي
 • 11500
مــزایا
مــعایب