نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب شما عظيم تر از آن هستيد كه مي انديشيدجلد1

تومان 9,000

كتاب شما عظيم تر از آن هستيد كه مي انديشيدجلد1،تاليف مسعود لعلي ،انتشارات بهار سبز

شيو هاي كه استاد  مسعود لعلي در آثارش ودر مجموعه كتابهاي ،شما عظيمتر از آني هستيد كه مي انديشيد ،استفاده كرده اند ،بر مبناي روايتگري داستاني و از روش قصه  براي انتقال مفاهيم به خوانندگان سود جسته اند.

وي بنيانگذار روش قصه درماني در ايران است.

وي مي گويد :شيوه من در اين كتاب استفاده از "استعاره "است .

در "ان ال پي"اصطلاح استعاره در برگيرنده تشبيهات ،قياس ها ،لطايف ، قصه ها وداستانها مي توان براي ايجاد ارتباط بهتر ،حل مشكلات ،تشخيص موقعيتها وارائه وتوضيح مفاهيم .موضوعات پيچيده استفاده كرد .

در پايان برخي حكايات وداستانها نيز در صورت لزوم نتيجه گيري هاي روان شناسانه انجام داده ا م.

از عناوين اصلي كتاب ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:

فصل1- خودشناسي ،احترام واعتماد بنفس

فصل 2-دوستي با خدا 

فصل 3-زندگي

فصل 4-عشق

فصل 5-موفقيت

 • كتاب شما عظيم تر از آن هستيد كه مي انديشيدجلد1،تاليف مسعود لعلي ، انتشارات بهار سبز
 • 978-964-94301-1-3
 • موفقيت
 • موفقيت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1393
 • سي وهفتم
 • 208
 • فارسي
 • 9000تومان
مــزایا
مــعایب