نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب شیوه های تقویت هوش نوزاد سه تا شش ماهه

تومان 7,000

کتاب شیوه های تقویت هوش نوزاد سه تا شش ماهه

کتاب شیوه های تقویت هوش نوزاد سه تا شش ماهه نوشته ی دکتر بئاتریس میلر - نرجمه شده توسط طاهره طالع ماسوله

دکتر «بئاتریس میلر» بیست و پنج سال در دانشگاه سوربن فرانسه درباره ی هوش نوزادان مطالعه و تحقیق کرد و نتیجه ی پژوهش های علمیش را در مجموعه کتاب های «شیوه های تقویت هوش نوزاد» در اختیار والدین گذاشت.

مجموعه ی «شیوه های تقویت هوش نوزاد» حاوی روش هایی است که اجرای آن ها بسیار ساده و راحت است. این کتاب ها شامل سه مجموعه ی چهار جلدی است. هر مجموعه دارای یک کتاب برای والدین و سه کتاب برای کار با نوزادان است.

مجموعه ی «شیوه های تقویت هوش نوزاد»، نوزادان را از سن سه ماهگی تحت آموزش قرار می دهد.

رنگ ها، شکل ها و روش های ساده این کتابها به گونه ای عملی:

به نوزادان می آموزد که بهتر و دقیق تر به اطراف خود نگاه کنند.

هوش نوزاد را تحریک می کند.

ارتباط دوجانبه ی نوزاد و والدین را تقویت می کند.

به روش بازی، قدرت درک نوزاد را سرعت می بخشد.

از همین سری منتشر شده است:

شیوه های تقویت هوش نوزاد شش تا نه ماهه

شیوه های تقویت هوش نوزاد نه تا دوازده ماهه

  • شیوه های تقویت هوش نوزاد سه تا شش ماهه
  • 978-964-7369-01-8
  • هوش آزمایی نوزادان
  • دکتر بئاتریس میلر
  • طاهره طالع ماسوله
  • با فرزندان
  • 1395
  • چهل و سوم
  • فارسی
  • 7000
مــزایا
مــعایب