نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب پرسش های کودکانه و پاسخ آنها

تومان 10,000

کتاب پرسش های کودکانه و پاسخ آنها

کتاب پرسش های کودکانه و پاسخ آنها تالیف شده توسط دکتر مریام استاپرد، ترجمه شده توسط دکتر فرهاد سوری

اعتقاد نویسنده این است که باید به کودکان راست گفت، اما هیچ کس نباید تصور کند که صریح و راست گو بودن همواره آسان است. به همین دلیل است که احساس شده ندشتن این کتاب ارزش دارد، نه به خاطر اینکه اطلاعاتی را به صورت حفظی وار در اختیار شما قرار می دهد، بلکه برای ارائه ی چارچوبی که شما بتوانید، همچنان که فهم کودکتان افزایش می یابد، پاسخ هایتان را بر پایه ی آن چارچوب شکل دهید.

این کتاب والدین را در پاسخ دادن به پرسش های مختلف و دشواری که کودکان می پرسند یاری می دهد.

از همین مجموعه منتشر شده است:

همه ی کودکان سالمند اگر

 • پرسش های کودکانه و پاسخ به آنها
 • 978-964-6190-30-6
 • روانشناسی کودکان
 • میریام استاپرد
 • فرهاد سوری
 • نشر دانش ایران
 • 1392
 • یازدهم
 • 78
 • فارسی
 • 10000
مــزایا
مــعایب