نماد اعتماد الکترونیکی

کتاب آموزش در دوران کودکی

تومان 16,000

کتاب آموزش در دوران کودکی

کتاب آموزش در دوران کودکی نوشته ی برنارد اسپادک - مترجم: محمد حسین نظری نژاد (گروه ترجمه ی بنیاد پژوهش های اسلامی)

در این کتاب روی سخن با مربیان کودک و دانشجویان رشته ی تربیت مربی است. هر چند اصول این کتاب از نظریه های مختلف تعلیم و تربیت اقتباس شده، روش های آموزشی پیشنهادی با مجموعه ی روش های متداول کنونی در زمینه ی آموزش در دوران کودکی تفاوت دارد.

تغییر شخضیت کودک سال به سال و هماهنگ با نیاز های مقطع آموزشی صورت نمی گیرد، بلکه فرآیندی تدریجی و تکوینی است و از یک کودک تا کودک دیگر متفاوت است. این تغییر در نگارش کتاب حاضر به عنوان یکی از اصول مسلم پذیرفته شده است.

  • آموزش در دوران کودکی
  • 978-964-02-0998-1
  • برنارد اسپادک
  • محمد حسین نظری نژاد
  • به نشر
  • 1394
  • دهم
  • 440
  • فارسی
  • 16000
مــزایا
مــعایب