نماد اعتماد الکترونیکی

درمان اختلالات ریاضی

تومان 13,000

کتاب درمان اختلالات ریاضی

کتاب درمان اختلالات ریاضی نوشته ی دکتر مصطفی تبریزی، نرگس تبریزی و علیرضا تبریزی کتابی در زمینه ی آموزش ریاضیات است که می تواند توصیه های کاربردی برای کودکانی که در زمینه ی یادگیری ریاضی دچار مشکلی می باشد ارائه کند.

تعداد زیادی از دانش آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در یادگیری دروس ریاضی دچار مشکل هستند و با اینکه به اندازه ی دانش آموزان همسان خود تلاش می کنند، پیشرف مورد انتظار را ندارند...

در این کتاب، مفاهیم بنیادی مربوط به ریاضی از سال های اول زندگی معرفی شده و چنانچه دانش آموزی در هر کدام از آن مفاهیم دچار مشکل باشد، برنامه ی بازپروری نیز ارائه شده است.

  • درمان اختلالات ریاضی
  • 978-964-2842-70-4
  • ریاضیات-راهنمای آموزشی (ابتدایی)-آموزش ریاضیات
  • دکتر مصطفی تبریزی - نرگس تبریزی - علیرضا تبریزی
  • فراروان
  • 1395
  • بیست و هشتم
  • 208
  • فارسی
  • 13000
مــزایا
مــعایب