نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب فرهنگ آكسفورد المنتري

تومان 30,000

كتاب فرهنگ آكسفورد المنتري،ترجمه بهاره فيروزه،عبدالرضاجعفري،انتشارات آسيم 

انگليسي-انگليسي

انگليسي -فارسي

اين كتاب برگرداني است از:

OXFORD ELEMENTERY LEARNERS DICTIONARY

BY

oxford university

به همراه سي دي 

انگليسي-انگليسي

انگليسي -فارسي

 • كتاب فرهنگ آكسفورد المنتري،ترجمه بهاره فيروزه،عبدالرضاجعفري ،انتشارات آسيم
 • 978-964-418-600-4
 • فرهنگ لغت انگليسي-فارسي
 • آموزشي
 • رقعي
 • شوميز
 • 1395
 • اول
 • 512
 • انگليسي-فارسي
 • 30000تومان
مــزایا
مــعایب