نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب فنگ شويي

تومان 7,000

كتاب فنگ شويي،اثر ريچارد وبستر،ترجمه مهدي قراچه داغي،انتشارات آسيم

فنگ شويي براي زندگي در آپارتمان

عبارت فنگ شويي بصورت تحت الفظي به معناي "باد و آب " است .ولي در واقع به معناي زندگي موزون با محيط مي باشد .

زمانيكه به هماهنگي با تمام اشياي محيط خود دست يابيم ،زندگي با لطافت بيشتري پيش رفته  ورسيدن به اهداف آسانتر است.

مكان زندگي ما ونحو ه ايكه اشياي هر اتاق را منظم مي كنيم ،به شكل شگفت آوري بر كيفيت زندگي ما اثر مي گذارند.

از آشنايي دنياي غرب با فنگ شويي بيش از ربع قرن نميگذرد .

فنگ شويي پيش از اين در نزد مردم چين  وفرهنگهاي آسيايي قدمتي 5000 ساله داشته است.

فنگ شويي به ما كمك مي كند كه با جهان هماهنگ وهمنوا شويم.

با كمك فنگ شويي در آپارتمان ومنزلمان ،به تعادل وهماهنگي  با محيط دست خواهيد يافت واين همنوايي به نوبه خود باعث رضايت خاطر ،زندگي شاد ؛وفور نعمت براي شما مي گردد. با بهره گيري از نيروي كائنات به مزاياي روز افزوني دست مي يابيم.

 • كتاب فنگ شويي، اثر ريچارد وبستر،ترجمه مهدي قراچه داغي،انتشارات آسيم
 • 964-418-033X
 • فنگ شويي-آپارتمان سازي
 • آموزشي
 • رقعي
 • شوميز
 • 1394
 • نهم
 • 137
 • فارسي
 • 7000تومان
مــزایا
مــعایب