نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب قوانين نامزدي

تومان 600

كتاب قوانين نامزدي ،مولفين الين فين وشري اشنايدر،مترجم نگار راسترو،انتشارات رهنما

كتاب قوانين نامزدي براي دختران ،نه تنها به يك كتاب پرفروش بلكه به يك پديده تبديل شد كه قرارهاي قبل نامزدي را در سراسر جهان متحول ساخت.

از دلايلي كه  اين كتاب ،اين همه سروصدا  در دنيا به راه انداخت  ،چون قوانين در كتاب واقعا كار مي كنند!.

بر خلاف ديگر كتابهاي مربوط به قرارهاي نامزدي كه نصيحت هاي گمراه كننده ،بي معني ونامشخص ميدهندكه در عمل موفقيت آميز نيست -مثلا"خودت باش" ويا "رل كسي را بازي نكن"  و  "به نامزدت بگو راجع به اوچه احساسي داري"- كتاب قوانين ،حقيقت هاي كاربردي را راجع به قرارهاي نامزدي وبه دست آوردن قلب مردي كه زوج مناسب شماست ارائه ميدهد.

كتاب قوانين ،تجزيه وتحليل هاي زياد فكري واضطراب ها را در قرارهاي نامزدي از بين مي برد.

قوانين اين كتاب ساده است .اگر او به شما زنگ ميزند پس شما را دوست داردواگر زنگ نمي زند احتمال ديگر درست است.

خواننده بايد در نظر داشته باشد كه اين كتاب ترجمه نظرات نويسنده است وانسان همواره بايد آنچه را مطالعه مي كند با عقل خود مطابقت دهد واگر قسمتي از نظرات افراطي به نظر ميرسد نبايد خود را ملزم به انجام آنها نمايد .بلكه صرفا اين نتيجه را مي گيرد كه از نظر نويسنده اين روش براي موفق شدن در به دست آوردن شخص مناسب بهتر است.

بايد در نظر داشته باشيد اينها قوانيني براي دوران نامزدي هستند ولي بعد ازدواج قوانين فرق مي كند.

اگر دختر، زياد پسر را نبايد تحويل بگيرد، به خاطر اين است كه هنوز ازدواج نكرده اند وگرنه مسلما اوضاع بعد ازدواج بايد تغيير كند.

 • كتاب قوانين نامزدي ،مولفين الين فين وشري اشنايدر،مترجم نگار راسترو، انتشارات رهنما
 • 964-367-134-1
 • نامزدي
 • آموزشي
 • جيبي
 • شوميز
 • 1383
 • اول
 • 151
 • فارسي
 • 600تومان
مــزایا
مــعایب