نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب مجموعه دو جلدي سودوكو

تومان 2,000

كتاب مجموعه دو جلدي سودوكو تاليف اشرف رحماني- كورش طارمي،انتشارات راشين

بازي فكري كه دنيا را تسخير كرده است.

اين مجموعه گلچيني از جالب ترين بازي هاي فكري ژاپني است.

كه ذهن را تقويت مي كند تا مسائل زندگي را بهتر حل كنيدونيز موجب مي شود قدرت ذهن براي تحليل مسائل بيشتر شود.

همه بازي ها اين مجموعه داراي سه سطح ساده ،متوسط وسخت هستند وهرچه جلوتر مي رويد بازي ها سخت تر ميشوند.

قواعد اين بازي ها بسيار آسان است.

شما با بازي هاي  زنجير ، پل و هم چنين  سودو كو SUDOKU كه دنيا را تسخير كرده است، در اينجا آشنا مي شويد.

  • كتاب مجموعه دو جلدي سودوكو تاليف اشرف رحماني- كورش طارمي ،انتشارات راشين
  • 964-7851-58-8
  • معماهاي منطقي
  • آموزشي
  • جيبي
  • شوميز
  • 1385
  • اول
  • 200
  • 2000تومان
مــزایا
مــعایب