نماد اعتماد الکترونیکی

مجموعه دو جلدي خانومها وآقايون درباره هم چي مي گن

تومان 10,000

مجموعه دو جلدي خانومها وآقايون درباره هم چي مي گن گرد آوري وترجمه اشرف رحماني -كورش طارمي-انتشارات راشين

بقول پرل  اس .باك نويسنده آمريكايي وبرنده جايزه نوبل  ادبيات كه مي گويد :"مهمترين شناخت در مورد هر ملتي شناخت روابط بين زنها ومردها ي آن ملت است".

اين شناخت به ما كمك مي كند تا روابط خود را نيز بهتر بشناسيم ونقاط قوت وضعف آن را بهتر تشخيص دهيم  تا بتوانيم روابط خود را بهبود بخشيم.

يكي از بهترين راهها براي شناخت اين است كه ببينيم  زنان ومردان ملتهاي مختلف در مورد هم چه مي گويند.

در مجموعه دوجلدي " خانوما درباره آقايون چي ميگن؟"و "آقايون در مورد خانوما چي ميگن؟"گفته هاي زنان ومرداني  گرد آوري شده  كه هريك به طريقي،چه مثبت ومنفي در جامعه خود تاثير كذار بوده اند.

سعي شده در انتخاب گفته ها از هيچ عقيد ه اي جانبداري نشود وهر گفته اي كه نكته اي جالب وطنز ،در مجموعه در برداشته باشد حتي اگر با با نظر شخصي ما تضاد داشته باشد ،چون باور براين است كه مطالعه آرائ مختلف راهگشاست.

متن انگليسي هم همراه متون آمده تا گروهي از خوانندگان علاقمند ومسلط به زبان انگليسي بتوانند قرائت هاي خود را از متن اصلي داشته باشند.

 • مجموعه دو جلدي خانومها وآقايون درباره هم چي مي گن گرد آوري وترجمه اشرف رحماني -كورش طارمي- انتشارات راشين
 • 964-7851-39-1
 • كلمات قصار
 • آموزشي
 • جيبي
 • شوميز
 • 1398
 • دوم
 • 225
 • فارسي
 • 10000تومان
مــزایا
مــعایب