نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب مجموعه 4 جلدي درسهاي زندگي از پدر ومادر به دختر وپسر

تومان 15,000

كتاب مجموعه 4 جلدي درسهاي زندگي از پدر ومادر به دختر وپسر اثر مليسا هريسون وهري هريسون مترجم اسماعيل حسيني ،انتشارات راشين

در اين مجموعه چهار جلدي با درس هاي زندگي كه  والدين مي توانند به فرزند دختر يا پسر خود بدهند در قالب جملات وتوصيه هاي ارزشمند آشنا مي شويم.كتاب حاضر در سطح جهاني با اقبال خوبي مواجه بوده است.

درس هاي زندگي  از پدر به دختر :

بدون ترديد براي يك دختر  به اندازه يك پسر اهميت دارد كه پدري قوي ومهربان داشته باشد.

كتاب حاصل تلاش نويسنده آن ،هري هريسون  وبرگرفته از مصاحبه هاي وي با پدر دخترهاي موفق بوده است.

درميان دخترها ،اساتيد دانشگاه ،ستارگان ورزشي و سينما ،هنرمندان  و... ديده مي شوند.

اين خانم ها نقش اجتماعي خود را بخوبي ايفا كرده اند.

درس هاي زندگي از پدر به پسر:

مرد ساختن از پسر ،كاري مردانه است .

ازابتداي خلقت بشر اين وظيفه پدر بوده كه پسرش را مسئوليت پذير ،مهربان ،شجاع وشرافتمند بار بياورد.

پسر جوان تو با دستور العملهاي كتاب تربيت فرزند بدنيا نمي آيد .

او با عشقي  بي حد ومرز وروحي ماجرا جو قدم مي گذارد .اما سفر به سوي مردانگي را خيلي زود آغاز مي كند .يعني با اولين باري كه پسري به پدرش نگاه مي كند ومي گويد "من مي خواهم مثل اوباشم".

درس هاي زندگي از مادر به پسر:

اين كتاب به شما كمك ميكند كه رابطه ايي موفق با پسرتان داشته باشيد.

اين رابطه گاهي لذت بخش ،گاهي ديوانه كننده اما هميشه فوق العاده است.

بزرگ كردن پسري قوي ،دوست داشتني وموفق اصلا كار آساني نيست.اما از اولين قصه اي كه موقع خواب براي پسرت تعريف ميكني تا آخرين روز تحصيلش هر اتفاق مهمي كه در زندگي او مي افتد،به تو ياد آوري مي كند كه داري مهم ترين كار دنيا را انجام ميدهي.

 درس هاي زندگي از مادر به دختر:

رابطه مادر با دخترش قبل از تولد دختر شروع مي شود ،در واقع از دوران كودكي خود مادر شروع مي شود.زيرا دوران كودكي مادر تعيين  ميكند كه  چطور دوران كودكي دخترش  را بسازد.

مادر به دخترش ياد ميدهد كه درباره خودش چه احساسي داشته باشد.به اوياد ميدهد چطور فشارهاي زندگي را تحمل كند وچطور از شادي هاي زندگي لذت ببرد وبر ترس آن غلبه كند.

به دخترش ياد ميدهد مثل يك خانم رفتار كند،چه زماني از جاذبه اش استفاده كند،چطور خوب لباس بپوشد،اهميت اعتماد واعتقاد به خداوند را به ياد ميدهد وپاداش ميدهد چطور يك روز از دختر خودش مراقبت كند.

 • كتاب مجموعه 4 جلدي درسهاي زندگي از پدر ومادر به دختر وپسر اثر مليسا هريسون وهري هريسون مترجم اسماعيل حسيني ،انتشارات راشين
 • 978-964-7851-99-2
 • رفتار والدين
 • آموزشي
 • جيبي
 • شوميز
 • 1389
 • سوم
 • 1473
 • فارسي
 • 15000تومان
مــزایا
مــعایب