نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب مجموعه 2 جلدي كتاب ضروري معلم

تومان 5,000

كتاب مجموعه 2 جلدي كتاب ضروري معلم،اثر پيتر هوك-اندي واس-رابرت رمزي،مترجمان اسماعيل حسيني -آزاده مبشر-زينب قاسمي،انتشارات راشين

كتاب مجموعه 2 جلدي كتاب ضروري معلم،حاصل تجربه تدريس وهمكاري  نويسندگان در بيش از 1000 محيط آموزشي ومدارس پردرد سر مي باشد.

اين كتاب ايده ها وتكنيك هايي را به شما عرضه ميكند  تا با مواجه با رفتار چالش برانگيز دانش آموزان عملكرد مناسب وبموقعي بروز دهيد .

در اينجا درباره نحوه بهبود واستفاده از اين سياستها ي معمول و موثر رفتاري كه درهمه مدارس در موارد دشوار به كمك معلم مي آيند توضيح داده نميشود.

براي مثال مواردي مانند نگه داشتن دانش آموز در مدرسه بعد از تعطيل شدن ،بيرون كردن دانش آموز از كلاس ونيز تدابير خاصي كه براي دانش آموزان استفاده ميشود  كه برخلاف برنامه هاي مدرسه هم چنان به الگوهاي نامناسب رفتاري خود پاي بند هستند از حوزه بحث اين كتاب خارج است.

با بدست آوردن نگرش وباورها ومهارتهايي كه در ان كتاب گرد آوري شده به شما كمك ميشود تا در امر كلاسداري موفق تر از پيش باشيد. 

 • كتاب مجموعه 2 جلدي كتاب ضروري معلم،اثر پيتر هوك-اندي واس-رابرت رمزي، مترجمان اسماعيل حسيني -آزاده مبشر-زينب قاسمي،انتشارات راشين
 • 978-964-7851-41-1
 • مديريت رفتار با دانش آموز
 • آموزشي
 • جيبي
 • شوميز
 • 1398
 • ششم
 • 390
 • فارسي
 • 5000تومان
مــزایا
مــعایب