نماد اعتماد الکترونیکی

فیلم معرفی کتاب های کارآفرینی

فیلم معرفی کتاب های کارآفرینی

فیلم معرفی کتاب های کارآفرینی

در اينجا با مجموعه ای از ارزشمندترین کتابها در زمینه کار آفرینی وبازاریابی،برندسازی وایده یابی بزرگانی از جمله وارن بافت ،زیگ زیگلار،استفان کاوی ودارن هاردی و... آشنا ميشوید.

1- افسانه كارآفريني  نوشته مايكل گربر

2-ديوانگان ثروت ساز  يا  تحت عنوان ديگر كارآفريني به روش دارن هاردي ويا با نا م ديگر سوار بر قطار وحشت كا رآفريني اثر دارن هاردي

3-گلوله برفي شناخت همه جانبه ثروتمندترين مرد اول دنيا وارن بافت 

4- قانون هشتاد بيست ،اصل پارتو نوشته ريچارد كخ

5-به اسكيمو يخ بفروش مسعود لعلي

6-از سير تا پياز بازاريابي شبكه اي اثر زيگ زيگلار 

7-هفت عادت بازاريابان شبكه اي موثر نوشته استفان كاوي

8-روان شناسي فروش برايان تريسي

9-دستور العملهاي فيل آبي براي ايده يابي تاليف محمد حسين نيرومند

10- زاگ چكونه نام تجاري متمايز بسازيم

11-ايده عالي مستدام اثر جيب هيث

12-گاو بنفش  اثر ست گادين

لينك آپارات معرفي فيلم معرفي كتابهاي كارآفريني ،ايده يابي وبرند سازي

مــزایا
مــعایب