كتاب باشگاه يادگيري وموفقيت جلد 1و2

تومان 30,000

تومان 24,000

این محصول هیچ هدیه و امتیازی ندارد، زیرا شامل یک تخفیف است.

كتاب باشگاه يادگيري وموفقيت جلد 1و2،اثر احد سلماسي زاده

سالها پيش دانشمندي ايتاليايي بنام پارتو  طبق تحقيقاتي ثابت كرد كه نتايجي كه امروزه آنرا كسب كرده ايم مديون فقط 20 درصد فعاليتهاي ما مي باشد. ودر واقع 80 درصد منابع وانرژي خود را به هدر داد ه ايم.(شرح بيشتر اين تحقيق در كتاب اصل پارتو ،قانون80/20 بطور مفصل آمده است).

حال چگونه ميتوان از اتلاف انرژي ،وقت ،پول وسرمايه خود جلوگيري كنيم .

تحقيقات نشان ميدهد كه 97 درصد مردم كره زمين هدف درست ومشخصي ندارند ويا  يادنگرفته اند هدف درستي را تعريف كنند وفاقد برنامه ريزي درستي هستند.

كتاب حاضر به ما كمك ميكند درست هدفگذاري وبرنامه ريزي كنيم .وچگونه بتوانيم بر هدفمان تمركز كنيم ومنابع وامكانات خود را در اختيار خود بگيريم.

 • كتاب باشگاه يادگيري وموفقيت جلد 1و2 ، اثر احد سلماسي زاده
 • 978-964-04-5890-7
 • موفقيت
 • موفقيت
 • رقعي
 • شوميز
 • 1393
 • سوم
 • 244
 • فارسي
 • 30000تومان
مــزایا
مــعایب