نماد اعتماد الکترونیکی

كتاب چه كسي پول مرا برداشت

تومان 22,000

كتاب چه كسي پول مرا برداشت اثر رابرت كيوساكي

كتاب چه كسي پول مرا برداشت اثر رابرت كيوساكي - مترجم مينا عسكري - انتشارات  طاهريان

چرا سر مايه گذاران آهسته از دست ميدهد وسريع به سود ميرسند!!!

بازهم رابرت كيوساكي  شاهكار ديگر ومتفاوت خلق كرد تا هرچه بيشتر مجموعه كتابهاي پدر ثروتمند را كاملتر كند.

 كتاب  چه كسي پول مرا برداشت ،براي كساني نوشته نشده كه دنبال پاسخهاي آسان باشند.اين كتاب براي كساني نوشته شده كه ميخواهند كنترل بيشتري برپول خود داشته باشند وسود بيشتري را توسط سرمايه خود بدست آورند.

به نظر رابرت كيوساكي چرا ميليونها نفر ،ميلياردها دلار را از دست ميدهند اين است كه بيشتر بدنبال پاسخ هاي آسان هستند تا اينكه دريابند كجا ميتوانند سرمايه گذاري كنند.

به اعتقاد نويسنده سرمايه گذاري هاي بهتري وجود دارد كه در 4 دسته طبقه بندي ميشود.:

تجارت ،املاك،اوراق بهادار وكالاها

در چهار دسته فوق سرمايه گذاري تجارت ،قوي ترين آنهاست ليكن براي آغاز؛ نياز به مهارت زياد،ساختن ومديريت دارد.

در سرمايه گذاري املاك شما بايد سرمايه گذار بهتري باشيد ونيازمند مهارتهاي مالي است وسرمايه متمركز ومديريت متمركز بيشتري ميخواهد.

واردشدن به اوراق بها دار ،مثل سهام متقابل خيلي راحت تر وارزان تر است ونيازمند مديريت كمتري است وبنابراين افراد بيشتري در آن سرمايه گذاري ميكنند.

براي شخص موفق در ساخت تجارت وهم چنين سرمايه گذاري در املاك ،كسب سود كلان امكان پذير است.

در اين كتاب شتاب دهنده هاي پولي به شما معرفي ميشود  كه از توصيه هاي پدر ثروتمند محسوب ميشود.

دانلودpdf بخشي از كتاب چه كسي پول مرا برداشت.اثر رابرت كيوساكي

 • كتاب چه كسي پول مرا برداشت اثر رابرت كيوساكي - مترجم مينا عسكري - انتشارات طاهريان
 • 978600-6235-75-2
 • امور مالي شخصي
 • كارآفريني
 • رقعي
 • شوميز
 • 1395
 • اول
 • 360
 • فارسي
 • 22000تومان
مــزایا
مــعایب